1. REKISTERINPITÄJÄ

Kesko Oyj

2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Arttu Huhtiniemi
k-tunnus@kesko.fi
Satamakatu 3
00016 Kesko
puh. 010 5311


3. REKISTERIN NIMI

K-tunnuksen käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietorekisteri on keskitetty käyttäjätunnusrekisteri K-ryhmän henkilöasiakkaille. K-ryhmä on paitsi Kesko Oyj:n toimialat (Päivittäistavara, Rauta- ja erikoiskauppa sekä Autokauppa), niin myös yli 1 500 kauppaa, joista yli puolta johtaa paikallinen K-kauppiasyrittäjä.

Rekisterillä toteutetaan keskitetty kertatunnistautuminen K-ryhmän digitaalisiin palveluihin (verkkopalvelut ja mobiilipalvelut). Kertatunnistautuminen mahdollistaa, että K-ryhmä tarjoaa parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja vuorovaikutteisen palvelukokonaisuuden.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käyttäjärekisterin pakollinen tietosisältö on sähköpostiosoite tai K-Plussa -kortin numero, etunimi ja sukunimi. Kanta-asiakaskorttinumeron antaminen mahdollistaa asiakaskohtaiset edut ja tarjoukset K-ryhmän palveluissa.

6. TIETOJEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Käyttäjä voi lakkauttaa K-tunnuksen pyytämällä Keskoa poistamaan tietonsa käyttäjärekisteristä. Käyttäjä voi pyytää tietojen poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen k-tunnus@kesko.fi. Tietojen poistopyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy poistopyyntöä koskevaan tunnukseen.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletetaan käyttäjän antamat sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi sekä salasana kryptatussa muodossa. Vapaaehtoisena tietona käyttäjä voi antaa kanta-asiakasnumeronsa, jolloin rekisteriin merkitään tietoa siitä, että käyttäjällä on kanta-asiakaskortti.

Käyttäjä, jolla on tunnus jossakin muussa K-ryhmän palvelussa, voi antaa luvan liittää tunnus K-tunnuksen käyttäjärekisteriin.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Keskon palvelujen teknisestä ylläpidosta ja käyttäjärekisterin hallinnoinnista vastaa Kesko konsernin Tietohallinto ja sen kulloinkin valitsemat palveluiden ylläpidosta vastaavat kumppanit. Rekisterin tietoja ei luovuteta K-ryhmän ulkopuolisille tahoille.

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Ainoastaan määrätyillä Kesko Oyj:n ja Kesko Oyj:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus sovelluksen tietoihin ja toimintoihin. Sovelluksen käyttöoikeudet on tarkasti rajattu ja oikeudet tietoihin ja toimintoihin on myönnetty tarveperusteisesti. Jokaisella rekisteritietoihin oikeutetulla käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakas voi päivittää omia tietojaan K-tunnuksen internetpalvelussa. Mikäli tietojen korjaus ei onnistu internetpalvelussa, voidaan tietojen korjauspyyntö välittää K-tunnuksen sähköpostiosoitteeseen.